X

NOE VODSTVO

Aleš Makovac
direktor javnega zavoda
073930390
Katja Kocjan
Področna svetovalka za splošne zadeve
031705071
073930390
Matjaž Kuzma
Strokovni vodja - koordinator za šport
041616506
076200203
Andrej Jeriček
Strokovni vodja – koordinator skupnih tehničnih služb
041690064
076200207

NOE RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Nataša Hrovat
Računovodja
072927770
Branko Bojanc
073932935
Jelka Besednjak
Strokovna sodelavka V
073039395

NOE SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

Jure Dolinar
Projektni vodja in Odnosi z javnostmi
041399659
076200207
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja III –za oblikovanje
073932939

NOE ŠPORT

Matjaž Kuzma
Strokovni vodja – koordinator za šport
041616506
076200203
Miran Jerman
Področni svetovalec I za šport
041773477
076200204
Jernej Rojc
Višji svetovalec področja III za šport
031638768
073939507

NOE KULTURA

Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
076200208
Saša Šepec
Samostojna strokovna delavka VII/2 (I) – koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
041502022
073930393
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka I za kulturo
073930397
Primož Cigoj
Tonski mojster
076200202
Tomaž Tomašič
Mojster luči
070558815
076200202

NOE TURIZEM

Marko Habjan
Področni svetovalec za turizem
076200206

NOE MLADINA

Maruša Marn Eržen
Mladinska delavka
076200209