X

VODSTVO

Vodenje zavoda

Aleš Makovac
Direktor javnega zavoda / General manager
00386 (0) 51 384 989
00386 (0) 7 620 00 200
Katja Kocjan
Področna svetovalka III za splošne in kadrovske zadeve
00386 (0) 31 705 071
00386 (0) 7 393 03 390
Matjaž Kuzma
Koordinator za šport
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03
Andrej Jeriček
Koordinator tehničnega sektorja
00386 (0) 41 690 064
00386 (0) 7 620 02 07

POSLOVNI SEKTOR

Področje financ in računovodstva

Nataša Hrovat
Računovodja VII/2 (III)
00386 (0) 7 292 77 70
Branko Bojanc
Glavni knjigovodja VI
00386 (0) 7 393 29 35

Področje trženja in odnosov z javnostmi

Jernej Rojc
Vodja trženja VII/2
00386 (0) 31 638 768
00386 (0) 7 393 95 07
Sandra Hrovat
Višja svetovalka III - za področje oblikovanja
00386 (0) 31 789 960
00386 (0) 7 393 29 39
Maruša Marn Eržen
Višja področna referentka I
00386 (0) 40 700 316
00386 (0) 73 930 394
Mitja Valentinc
Vodja trženja VII/2
00386 (0) 51 241 185
00386 (0) 7 620 02 09
Urban Kupec
Višji področni referent I
00386 (0) 7 620 02 08

Področje informacij in prodaje vstopnic

Jelka Besednjak
Strokovna delavka V
00386 (0) 7 303 93 95

TEHNIČNI SEKTOR

Področje organizacije prireditvenih prostorov

Jože Može, Miha Beg, Boštjan Gliha, Matjaž Zaman, Sandi Papež
Vzdrževalec športne infrastrukture II
Andrej Jeriček
Vodja enostavnejšega področja enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VI
00386 (0) 41 690 064
00386 (0) 7 620 02 07
Tomaž Budja, Boštjan Hren, Janez Gornik, Gustl Pavlin
Vzdrževalec športne infrastrukture III
Danica Šiljič, Irena Regina
Čistilka II
Liudmila Ovnichek, Amira Zagrljača
Vzdrževalec III
Zemina Velagić
Čistilka II

ŠPORT

Področje športa otrok in mladine  

Miran Jerman
Področni svetovalec I – za šport
00386 (0) 41 773 477
00386 (0) 7 620 02 04

Področje rekreativnega športa

Matjaž Kuzma
Vodja športnih programov
00386 (0) 41 616 506
00386 (0) 7 620 02 03

KULTURA

Področje produkcije

Primož Cigoj
Tonski mojster
00386 (0) 7 620 02 02
Tomaž Tomašič
Mojster luči
00386 (0) 7 620 02 02

Področje programa

Saša Šepec
Višja svetovalka področja III - za kulturo
00386 (0) 41 502 022
00386 (0) 7 393 03 39
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka I - za kulturo
00386 (0) 51 201 452
00386 (0) 7 393 03 97

TURIZEM

Področje promocije 

Marko Habjan
Področni svetovalec I – za turizem
00386 (0) 7 620 02 06

MLADINA

Maruša Marn Eržen
Višja področna referentka I
00386 (0) 40 700 316
00386 (0) 7 620 02 09