X

VODSTVO

Vodenje zavoda

Aleš Makovac
Direktor javnega zavoda / General manager
00386 51 384 989
00386 7 620 00 200
Drago Cerovšek
Vodja poslovanja in investicij / Pomočnik direktorja
00386 31 647 762
00386 7 620 02 05
Andreja Gašper
Področna svetovalka I - za splošne in tajniške zadeve
00386 7 39 30 390
Manja Ostrelič
Področna svetovalka I - za splošne in kadrovske zadeve
00386 31 856 307
00386 7 620 1871
Matevž Novak
Koordinator za kulturo
00386 51 390 082
00386 7 620 18 78
Mitja Valentinc
v. d. koordinatorja za šport
00386 51 241 185
00386 7 620 02 09
Liljana Jantol Weber
Koordinatorka za turizem
00386 51 201 452
00386 7 620 02 02
Ana Seliškar
Vodja olimpijskega centra
00386 51 647 846
Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 51 241 185
00386 7 620 02 09
Robert Markovič
Vodja tehničnega sektorja
00386 51 389 531

Področje financ in računovodstva

Tanja Anastasia Cesar Romanov
Glavni računovodja
00386 7 292 77 70
Branko Bojanc
Glavni knjigovodja VI
00386 7 393 29 35
Lidija Tisu
Glavni knjigovodja VI
00386 7 393 95 07

POSLOVNI SEKTOR

Anamarija Hrast
Vodja poslovnega sektorja
Teja Gruden
Strokovnjakinja za analitiko

Področje trženja in odnosov z javnostmi

Sara Vodopivec
Področna svetovalka I - za odnose z javnostmi
00386 70 856 488
00386 7 620 02 01
Vesna Troha
VIŠJI PODROČNI REFERENT I / Vodja nabavno-prodajne službe in informacij za stranke
00386 41 665 708
Marko Habjan
Področni svetovalec za trženje - športni objekti
00386 7 620 02 06
Urban Kupec
Področni svetovalec I - organizator prireditev
00386 7 620 02 08

Področje informacij in prodaje vstopnic

Anica Nose
Blagajničarka
00386 64 22 09 22
00386 7 303 93 95

ŠPORT

Mitja Valentinc
v. d. koordinatorja za šport
00386 51 241 185
00386 7 620 02 09

Področje športa otrok in mladine

Miran Jerman
Področni svetovalec I - za šport
00386 41 773 477
00386 7 620 02 04
Tomaž Nose
Višji svetovalec področja III - za šport
Matej Škrbec
Višji svetovalec področja III - za šport

Področje rekreativnega športa

/

Olimpijski center Novo mesto

Ana Seliškar
Vodja olimpijskega centra
00386 51 647 846
Teja Zupančič
receptorka
Miha Hrenk
receptor
Kristina Drobnič Luzar
receptorka
Katja Lekše
reševalka iz vode
Matjaž Zaman
Delovodja - Tehnični koordinator olimpijskega centra
00386 41 312 507
Marko Puh
Vzdrževalec športne infrastrukture
Marko Pureber
vzdrževalec
Sandi Papež
Vzdrževalec športne infrastrukture
00386 31 626 702
Boštjan Gliha
Vzdrževalec športne infrastrukture
Edina Mehić
čistilka
Alenka Turk
čistilka

KULTURA

Matevž Novak
Koordinator za kulturo
00386 40 294 214
00386 7 620 18 78

Področje produkcije

Helena Brulc
Producent
00386 41 374 442
Tomaž Tomašič
Mojster luči
00386 7 620 02 02
Primož Cigoj
Tonski mojster
00386 7 620 02 02
Boštjan Kovačič
Tonski tehnik

Področje programa

Matevž Novak
Vodja glasbenega programa
00386 40 294 214
00386 7 620 18 78
Saša Šepec
Višja svetovalka področja (III) vodja gledališkega programa
00386 41 502 022
00386 7 393 03 39
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja
00386 31 789 960
00386 7 393 29 39

TURIZEM

Liljana Jantol Weber
Koordinatorka za turizem
00386 51 201 452
00386 7 620 02 02
Mojca Ramovš
Področna svetovalka I - za turizem
00386 7 39 39 263
Enej Šuštar
Področni svetovalec I - za turizem
00386 7 39 39 263
Marija Voglar
Področni svetovalec III - za turizem

Prireditvena dejavnost

Domen Bohte
Vodja projektov prireditvene dejavnosti

MLADINA

Mitja Valentinc
Koordinator za mladino
00386 51 241 185
00386 7 620 02 09
Alenka Gazvoda
Vodja mladinskih programov
Daniela Majerle
Mladinska delavka
Don Pešut
Mladinski delavec

TEHNIČNI SEKTOR

Robert Markovič
Vodja tehničnega sektorja
00386 51 389 531

Skrbniki objektov

Robert Cvikl
Delovodja
00386 31 203 390
Jože Može
Kulturni center Janeza Trdine
00386 31 626 210
Tomaž Budja
Športna dvorana Marof, Bazen OŠ Grm
00386 51 201 100
Nejc Lukan
Kegljišče in tenis Portoval
Robert Markovič
Centralni stadion Portoval
00386 51 389 531
Maksim Šaruga
ŠP Loka, MC Oton, TIC, Kapiteljska ploščad
00386 31 626 441
Janez Gornik
Otroška igrišča
00386 31 625 988

Področje vzdrževanja objektov in organizacije prireditvenih prostorov

Miha Beg
Vzdrževalec športne infrastrukture
Jani Hrovat
Vzdrževalec športne infrastrukture
Jasmin Ostrvica
Vzdrževalec športne infrastrukture
Marjan Setničar
Vzdrževalec športne infrastrukture
Marko Zaman
Vzdrževalec športne infrastrukture
Tone Klobučar
Vzdrževalec športne infrastrukture

Čiščenje

Irena Regina
Čistilka
Danica Šiljič
Čistilka
Ljubica Furlan
Čistilka
Liudmyla Ovnichek
Čistilka
Igor Zupančič
Čistilec
Zemina Velagič
Čistilka