X

NOE VODSTVO

mag. Dolores Kores
v. d. direktorice javnega zavoda
076200200
Katja Kocjan
Področna svetovalka za splošne zadeve
031705071
073930390
Matjaž Kuzma
Strokovni vodja- koordinator za šport
041616506
076200203
Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
051384989
076200208
Andrej Jeriček
Strokovni vodja – koordinator skupnih tehničnih služb
041690064
076200207

NOE RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Nataša Hrovat
Računovodja
072927770
Branko Bojanc
073932935
Jelka Besednjak
Strokovna sodelavka V
073039395

NOE SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

Jure Dolinar
Projektni vodja in Odnosi z javnostmi
041399659
076200207
Sandra Hrovat
Višja svetovalka področja III –za oblikovanje
073932939

NOE ŠPORT

Matjaž Kuzma
Strokovni vodja – koordinator za šport
041616506
076200203
Miran Jerman
Področni svetovalec I za šport
041773477
076200204
Jernej Rojc
Višji svetovalec področja III za šport
031638768
073939507

NOE KULTURA

Aleš Makovac
Strokovni vodja – koordinator za kulturo
076200208
Saša Šepec
Samostojna strokovna delavka VII/2 (I) – koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
041502022
073930393
Liljana Jantol Weber
Področna svetovalka I za kulturo
073930397
Nina Štampohar
Samostojna strokovna delavka VII/2 (I) – koordinatorka in organizatorka kulturnih programov
073930394
Primož Cigoj
Tonski mojster
076200202
Tomaž Tomašič
Mojster luči
070558815
076200202

NOE TURIZEM

Marko Habjan
Področni svetovalec za turizem
076200206

NOE MLADINA

Maruša Marn Eržen
Mladinska delavka
076200209