X

VIZIJA

Zavod Novo mesto bo postal učinkovita izvajalska agencija za uresničevanje vizije razvoja športa, kulture, turizma in mladine. Vloga javnega sektorja je predvsem v odkrivanju potencialov, promociji aktivnega življenja in spodbujanju dejavnosti na področjih športa, turizma, kulture in mladine. Poskrbeli bomo za vse generacije ter vsem našim občanom in občankam nudili odlične pogoje za doseganje visoke kakovosti življenja. Osnovna ideja je povezati vsa področja, in sicer z namenom predstaviti Novo mesto kot okolja visoke kakovosti življenja, ki bo vedno znova zanimiv za obiskovalce.

ŠPORT

Šport v Novem mestu glede na odlično tradicijo in močno gospodarsko zaledje dosega podpovprečne rezultate. Ti se kažejo v nizkem številu olimpijcev, vrhunskih športnikov, ki prihajajo iz Novega mesta. Ena od prvih nalog bo skupaj s klubi začrtati strateške cilje in zastaviti načrt, kako pripeljati šport na najvišjo raven in pomagati številnim talentom do popolnega razvoja v vrhunske športnike. Spodbujali bomo tiste sredine, ki imajo jasno vizijo, kako priti v vrhunskem športu do vrha. Zagotavljali bomo pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov (velodrom Češča vas). Začrtali bomo nekaj vrhunskih in odmevnih športnih prireditev.

KULTURA

Ključen korak na področju kulture bo, da bomo naredili program, ki bo namenjen bistveno širšemu občinstvu kot do zdaj. Načrtujemo vrhunske kulturne dogodke, prireditve in festivale najrazličnejših žanrov, ki bodo postali eden ključnih dejavnikov oz. motivov za obisk Novega mesta. S tem se bo povečala privlačnost Novega mesta kot moderne prestolnice Dolenjske.

TURIZEM

Turizem je ena najhitreje rastočih panog na svetu, ki bo v naslednjih desetih letih rasla z indeksom pribl. 4 % na leto. Slovenija v zadnjih letih izkazuje nadpovprečno stopnjo rasti. V Novem mestu bomo razvijal predvsem tiste oblike turizma, pri katerih imamo določene primerjalne prednosti. Ključna pomanjkljivost do leta 2017 je bila nezadostna vključenost destinacije v mednarodne turistične tokove, konkretno v programe organizatorjev potovanj, glede na odlično lego med dvema evropskima prestolnicama. Zavod Novo mesto bo skupaj s ponudniki intenzivno razvijal vse oblike športnega, kulturnega in industrijskega turizma. Poseben poudarek bo namenjen razvoju kulinarike, pri čemer bomo še posebej skrbno sodelovali z nekaterimi vodilnimi mojstri na Dolenjskem. S tesnim sodelovanjem z Ljubljano, ki letno ustvari krepko čez milijon nočitev, bo Novo mesto postalo ena od ključnih »back-up« destinacij. 

MLADINA

Na področju mladine je glavni cilj Zavoda Novo mesto ponuditi mladim čim več možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in pomoč pri iskanju rešitev pri izzivih, s katerimi se srečuje današnja mladina. Mladi potrebujejo prostor, ki jim bo nudil možnost kakovostnega preživljanja prostega časa v obliki različnih neformalnih izobraževanj, prostovoljnih dejavnosti, kreativnih delavnic, glasbenih in filmskih večerov … Nujno bo takoj začeti s pripravo programa delovanja našega zavoda na področju mladine. Pripravili bomo idejni predlog umestitve mladinskega centra v mestu in program dela centra v koordinaciji z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju mladine v našem mestu. 

POMEMBNI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI

Instagram