X

RAZPISI

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO DELO

Zavod Novo mesto vabi v svoje vrste vse, ki vas zanima hostesno delo v Kulturnem centru Janeza Trdine. Če vas zanima delo v kulturi, kjer boste imeli priložnost biti del gledališkega ali glasbenega sveta, vabljeni, da senm s kratkim življenjepisom oglasite na kultura@novomesto.si, s pripisom Študentsko delo.
Uvodno izobraževalno srečanje bo v ponedeljek, 23. 9. 2019, od 14. do 16. ure v prostorih KCJT.

Preberi več

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Zavod Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II (šifra delovnega mesta: I017160)

Preberi več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Predmet oddaje v najem sta nepremičnini: del nepremičnine parc. št. 1381/7 in nepremičnina par. št. 1369/0, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri 1635 m2.

Preberi več

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V BREZPLAČNO UPORABO

Objekti se nahajajo v objektu Mladinski center OTON na Župančičevem sprehajališču 1 v Novmem mestu

Preberi več

Javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16) ter 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja:

Preberi več

Zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem

Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) v povezavi s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Preberi več

POVABILO PONUDNIKOM ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠIC IN STOJNIC

Ponudbe se nanašajo na sejem v okviru Veselega decembra v Novem mestu 2018.

Preberi več

Javni poziv za sestavo strokovnega sveta za kulturo

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Novo mesto objavljamo poziv za sestavo strokovnega sveta za kulturo

Preberi več

Javni poziv za sestavo strokovnega sveta za turizem

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Novo mesto objavljamo poziv za sestavo strokovnega sveta za turizem

Preberi več

Razpis za prosto delovno mesto

VIŠJI PODROČNI REFERENT I (šifra delovnega mesta: I016061)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj višješolska prejšnja izobrazba ali višja strokovna izobrazba
- zelo dobro znanje vsaj enega (1) tujega jezika

Preberi več