X

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 35/16 in 11/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS

ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA

JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

Nazaj na seznam