X

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - 6 (ŠEST) TENIŠKIH IGRIŠČ, PROSTORI V SERVISNEM OBJEKTU V OBMOČJU UN ŠRP PORTOVAL V NOVEM MESTU

ORGANIZATOR JAVNEGA POZIVA  

Zavod Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije poziva zainteresirane ponudnike, da predložijo svoje ponudbe za uporabo prostorov na nepremičnini parc. št. 1381/7 in del nepremičnine parc. št. 1381/6, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu.  Gre za 6 (šest) teniških igrišč, prostore v servisnem objektu v območju UN ŠRP Portoval v Novem mestu, v skupni izmeri 10.576 m².  

Predmet pogodbe je tudi vadbena stena in souporaba parkirnih prostorov v tem območju. 

Javni poziv je objavljen na spletni strani Zavoda Novo mesto ter na družbenih omrežjih Zavoda Novo mesto in ostalih spletnih straneh.

Vsak ponudnik si mora pred oddajo ponudbe ogledati objekt oziroma prostore. Ogled izvede na lastne stroške. Podrobnejše informacije v zvezi s prijavo in izvedbo poziva ter ogled prostora je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo tega poziva (Marko Habjan, marko.habjan@znm.si). Zainteresirani ponudniki lahko za dodatna pojasnila v zvezi z javnim pozivom pošljejo vprašanja izključno po elektronski pošti. 

 

VEČ INFO. V PRIPONKAH: 

JAVNI POZIV ZA ODDAJO ŠPORTNEGA OBJEKTA - TENIS 30.11

Nazaj na seznam