X

IMENOVANJE STROKOVNEGA SVETA ZAVODA NOVO MESTO

Svet Zavoda Novo mesto je na 5. redni seji, dne 31. 5. 2022, sprejel sklep o imenovanju strokovnega sveta Zavoda Novo mesto v sestavi Metod Jerman in Robert Medle s področja športa, dr. Borut Križ in Boštjan Kovačič s področja kulture, Jožica Verček in Nejc Jaklič s področja turizma ter Borut Pelko in Lana Klemenčič s področja mladine.

Člani so v strokovni svet imenovani za mandatno obdobje štirih let.

Nazaj na seznam