X

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Prodajalec Zavod Novo mesto, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za odkup kombiniranega vozila Volkswagen transporter 2,5 TDI.

  

1.       Prodajalec:

Zavod Novo mesto, Novi Trg 5, 8000 Novo mesto

 

2.        Predmet prodaje:

·         Kombinirano vozilo volkswagen transporter 2,5 TDI 

·         Datum prve registracije 27. 8. 2008

·         Registriran do 29. 8. 2020

·         Prevoženih  252.345 km

·         Redno servisiran in servisna knjižica ter veljavno originalno potrdilo o homologaciji

·         Število sedežev 8 + 1

·         Delovna prostornina motorja 2461 cm3

 

3.       Merilo za oddajo javnega naročila:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena ponudbenega predračuna. Najnižja prodajna cena je 3.700,00€.

 

4.       Rok za izvedbo prodaje:

Rok za izvedbo prodaje je 1. 11. 2019

 

5.       Način in rok plačila:

Vse pravice in obveznosti se dogovorijo s kupoprodajno pogodbo, ki je osnova za izdajo računa (priloga II).

 

6.       Rok za oddajo ponudbe:

Najkasneje do petka, 25. 10. 2019 do 13.00 ure.

 

7.       Način in kraj oddaje ponudbe:

Ponudbo na obrazcu, ki ga je določil naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika:  Zavod Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo  mesto.

 

Na kuverti je potrebno označiti:

   »Ne odpiraj«

   Ponudba za odkup vozila

 

 

8.       Dodatne informacije v zvezi z oddajo ponudbe dobite na naslovu prodajalca:

- kontaktna oseba:

                  Andrej Jeriček, e-pošta: andrej.jericek@novomesto.si, GSM: 041 690 064

 

9.       Možen ogled vozila je  po predhodnem dogovoru s prodajalcem, vendar najkasneje do četrtka,

24. 10. 2019, do 12. ure.

 

Prodajalec bo obvestilo o prodaji vozila  posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

Prodajalec Zavod Novo mesto, vabi vse zainteresirane k oddaji ponudbe za odkup kombiniranega vozila  Volkswagen transporter 2,5 TDI.

 

Priloge:

·         Obrazec št. 1

·         Kupoprodajna pogodba

  

Novo mesto, 11. 10. 2019

Št. dokumenta: 902-61000/2019

 

Nazaj na seznam